سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
ئوتومبیل دبل کابینە دبل اکسل
$15000
کامیری 2007
$86
nissan sentra
$135
جاک-۳-ترەمپچی
$93
Geely LS 2013 بێ بۆیاخ
$90
هۆندای فێرنەی
$78
مە رزییە
$240
بيئاو ديي
$79
دوج
$98
چانگان ۲۰۱۳ فول مواسەفات
$92
ئيمجى له گه ل بى ئاو ديي
$88
Ford edge 2018
$210
سەیارە
$55
مەرزە دەبڵ ئەکسل
$230
bejo
$23
مه رزیه2012
$156
تیۆتا کرۆلا ۲۰۱٦ LE
$132
سەیارە
$77
نیسان
$125
krola
$110
تۆیۆتا
$110
ئۆپل ڤیکترا
$25
جیلی ئێمگرانی ٨ مۆدێل ۲۰۱۳ بێ بۆیاخ
$105
ئوتومبێلی تەکسی نیسان سەنی
$117