سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
Lifanx50
$98
mazda
$48
تويوتا هايلوكس
$١٩٧
نيسان
$15
کامری
$212
نیسان سێنترا ٢٠٢٠ خلیجی
$160
مازدا
$56
نیسان
$159
نيسان ده بل ٢٠٠٢ بؤفرؤشتن
$100
سێنترا ٢٠١٨
$145
ڤێرسا نۆت
$123
ئۆپل , ئۆمێگا
$42
مۆنیکا
$190
hyondai accent 2016
$115
تویتا هیلوکس ،سه ید نه هرویه
$215
جیلی ئێمگراندی ٨ مۆدێل 2013 بێ بۆیاخ
$98
تۆیۆتا یارس 2008
$85
Fort escape 2017
$153
کامری
$۱۷۰
mazda
$٥٠
سە یارە
$23
Emgrand Ec8
$102
چێری تیگۆ مۆدێل 2014 بێ بۆیاخ
$95
nisan sentra
$130