سەیارەسلێمانی
Jeep renegade
$15000
جێب لاریدۆ
$165
تۆیۆتا
$215
فیگۆ سفری شەریکە
$95
شێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
ئەم پڕۆتۆنە بۆ فرۆشتن
$65
LifanX50گورينه وه ش ده كه ين
$98
کیا Sportage
$170
نیسان
$٢٣٠
فۆرت فویژین 2010 یەک چەمەلەخ بۆیاخە سەنەوی تازەیە تا 2022ز زۆر بێکێشەیە
$105
تۆیۆتا
$١٧٠
كابرس موديل ٢٠٠٤
$75
𝑵𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏-𝑻𝒊𝒊𝒅𝒂 2010
$
ئوتومبيل
$108
نیسان سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢بۆ فرۆشتن
$85
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
$115
Nissan_Tiida
$
GL کامری خلیجی سپی بەفری2011
$147
شێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$90
سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢ بۆ فرۆشتن
$87
تیدا یابانی
$117
تۆیۆتا
$48
jeep laredo 2017
$140