سەیارەسلێمانی
مە رزییە
$240
بيئاو ديي
$79
دوج
$98
چانگان ۲۰۱۳ فول مواسەفات
$92
ئيمجى له گه ل بى ئاو ديي
$88
Ford edge 2018
$210
سەیارە
$55
مەرزە دەبڵ ئەکسل
$230
تیۆتا کرۆلا ۲۰۱٦ LE
$132
سەیارە
$77
ئوتومبێلی تەکسی نیسان سەنی
$117
مستەربۆشی
$48
سەنی
$121
ئوتوم بیلم ئه وئ به قست
$10
Toyota camry
$17,500
تویوتاکرۆلا 2009
$133
ئيمجى 350
$88
ئوتومبێل رینو سمبول
$93
نیسان مایکرا سپی بەفری
$10600
كرؤلا
$93
نیسان دەبڵ2001
$85
cheery tiggo 2014
$94
نیسان سەنی
$115
مارسێدێس بێنز
$37