سلەیمانی و دەورۆبەری
هۆندای سەنتافیک 2018
$200
هۆندا
$45
نیسان سێنترا 2018ی خلیجی مەکینە 16 گێڕ ئۆتۆماتیک
$143
$30000
نیسان ڕۆگ
$194
تۆیۆتا
$186
كامرى
$160
MG 350 2014 بێ بۆیاخ
$85
مازدا
$55
تۆیۆتا
$87
ئۆپترا 2010 بێ بۆیاخ
$92
كامرى
$62
optra
$102
جیلی جی سی شەش 2017 بێ بۆیاخ
$98
جیلی ئێمگراندی X7 2013 بێ بۆیاخ
$95
فورد
$145
$9
$10
كيا2013
$130000
ئۆپڵ مووکا
$110
جێب لاریدۆ
$173
renault Duster 2015
$115
نیسان
$103
جیلی SL 2013
$80