سلەیمانی و دەورۆبەری
شێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$90
كاميري SE
$140
سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢ بۆ فرۆشتن
$87
ونەوشە 2008 فول فول مواسەفات
$305
تیدا یابانی
$117
مەرزیە دەبڵ ئەکسل سەید نەهرۆ 2013
$236
تۆیۆتا
$48
jeep laredo 2017
$140
٣ بارجه ته نها
$85
جۆنوای 2013 بێ بۆیاخ
$86
شێری E5 2014 بێ بۆیاخ
$80
نیسان ڤێرسا‌ sv
$106
کیا
$112
IQD600
نیسان سەنی یابانی 2010
$110
جیلی ئێمگراند (( 8 )) 2013 بێ بۆیاخ
$105
جى ئيم سى تيران ٢٠١٦ فول فول مواصفات
$178
$400
نیسان اڵتیما ۲۰۱۹
$155
جێب لاریدۆ
$235
MG6 2014 بێ بۆیاخ
$93
بیئێم
$
$120
$565 گەڵا