سلەیمانی و دەورۆبەری
مۆنیکا2002
$115
هیووندای
$١٣٥
تۆیۆتا
$37
چێری E5 2014 بێ بۆیاخ
$80
ڤۆلکسواگن
$185
رینو فلویس رەنگ کرێمی بێ بۆ یاخ
$112
شێڤرۆلێت
$72
نیسان
$110
تراکس .گۆرینەوە دەکەم
$130
ئێم جی
$87
Nisan versa
$108
نیسان
$148
مجەمیدە ی royal
IQD340000
ڕینۆی سیمبوڵ 2020 گێڕ ئۆتۆماتیک
$106
سەلاجە ی concord
IQD130000
مةليكة
$97
کروز مۆدێلی 2011
$٨٩
نیسان
$159
لانسةرى قرش
$106
نیسان
$116
Jeep renegade
$15000
گةراجي سةيارة
$3400
جێب لاریدۆ
$165
تۆیۆتا
$215