سلەیمانی و دەورۆبەری
جیلی ئێمگراند (( 8 )) 2013 بێ بۆیاخ
$105
جى ئيم سى تيران ٢٠١٦ فول فول مواصفات
$178
$400
نیسان اڵتیما ۲۰۱۹
$155
جێب لاریدۆ
$235
MG6 2014 بێ بۆیاخ
$93
بیئێم
$
$120
$565 گەڵا
نیســـــــــان تیدا
$100
سەیارە
$92
هۆندا الینترا
$ڕێککەوتن
سينترا فول مواصفات ١١٦ وه ره قه
$116
ئەم خانوە بوفروشتن
$275
$190
چێری E5 2014
$80
IQD30000
ئیمپاڵا مۆدێل ٢٠١٨ بۆ فرۆشتن
$130
Nissan_Qashqai
$
سویچی ڕاوتەر
$17
کورولە2020
$192
$650
ڕینۆ کۆلیوس 2018
$195
چێری E5 2014
$78