سلەیمانی و دەورۆبەری
ڤۆلکسواگن
$185
رینو فلویس رەنگ کرێمی بێ بۆ یاخ
$112
شێڤرۆلێت
$72
bmw
$65
نیسان
$110
تراکس .گۆرینەوە دەکەم
$130
ئێم جی
$87
Nisan versa
$108
نیسان
$148
چێری تیگۆ 2015
$95
مجەمیدە ی royal
IQD340000
ڕینۆی سیمبوڵ 2020 گێڕ ئۆتۆماتیک
$106
سەلاجە ی concord
IQD130000
مةليكة
$97
کروز مۆدێلی 2011
$٨٩
نیسان
$159
لانسةرى قرش
$106
Jeep renegade
$15000
گةراجي سةيارة
$3400
جێب لاریدۆ
$165
کامری 2019
$187
فیگۆ سفری شەریکە
$95
شێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
ئەم پڕۆتۆنە بۆ فرۆشتن
$65