سلێمانی
renault Duster 2015
$115
جیلی SL 2013
$80
MG 2014
$97
هاڤی بۆ فرۆشتن
$27
یارس مۆدێل 2008
$86
نیسان سینترا
$145
ford turas
$117
٢٠١١ بی بۆیاخ
$١١٥
جاک مۆدێل 2016 بێ بۆیاخ
$110
سه ني
$127
جیلی ئێمگراندی X7 2013 بێ بۆیاخ
$110
Lifanx50
$98
mazda
$48
تويوتا هايلوكس
$١٩٧
نیسان سێنترا ٢٠٢٠ خلیجی
$160
نیسان
$159
سێنترا ٢٠١٨
$145
شوقەی شاری مامۆستایان
$209
مۆنیکا
$190
hyondai accent 2016
$115
جیلی ئێمگراندی ٨ مۆدێل 2013 بێ بۆیاخ
$98
تۆیۆتا یارس 2008
$85
Emgrand Ec8
$102
چێری تیگۆ مۆدێل 2014 بێ بۆیاخ
$95