سلێمانی
مەرزیە
$220
دولفين
$93
جۆنوای مۆدێل ۲۰۱۳
$99
سيم كارتيى كوره ك بى سنوربلاحدود
IQD4000
چێری تیگۆ مۆدێل ۲۰۱٥ بێ بۆیاخ
$110
نیسان
$١٢٥
نیسان موڕانۆ
$110
زۆپای نەوتی
IQD135
kia
$103
تابلؤ بؤ فرؤشتن
$8
نیسان روج
$192
مالیبۆ
$105
تۆماتیکە پاجیرۆ مۆدیل ۲٠٠٦ فوول فوول مواسەفاتە
IQD128
كيا
$156
Nissan juke
$157
toyota dyna
$95
نیسان
$105
Golf 1991
$23
تۆیۆتا کامری ٢٠١٨
$17500
پیکاب فاو مودیل
$45
K20PRO
$300
IQD40000
فۆڕت-فیوژن-۲۰۱٦-SE
$137
كيا سول
$١٠٨