سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 0
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 1
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 2
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 3
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 4
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 5
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 6
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 7
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 8
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن سانگیانگ 9

  سانگیانگ

  • بەکارھاتوو
  • 2010
  • كۆری
  • ڕه ش
  • سلێمانی
  • 2 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • که‌لار
  $78

  سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن

  سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن . گێڕو مەکینەی بە شەرت چوار تایەی لۆک جامی بەردەمیشی تازەیە مواسەفات ، سلایت ، کوشن جلد کارەبایی ، تەبریدی ساردو گەرم ئیشەکا سەیارەیەکی بێ کێشەیەو زۆر پاکە ماڵی دۆستە .   ڕیکلامی هاوشێوە
  سانگیانگ
  $Call
  سانگیۆنگ
  $124