تويوتايارس ٢٠٠٨كيرتوماتيك تۆیۆتا 0
فرۆشراوە
تويوتايارس ٢٠٠٨كيرتوماتيك تۆیۆتا 1
فرۆشراوە
تويوتايارس ٢٠٠٨كيرتوماتيك تۆیۆتا 2
فرۆشراوە
تويوتايارس ٢٠٠٨كيرتوماتيك تۆیۆتا 3
فرۆشراوە

تۆیۆتا Yaris

 • 8364
 • بەکارھاتوو
 • 2008
 • یابانی
 • ڕه ش
 • دهۆک
 • 1 پارچا
 • ئۆتۆماتیکی
 • 20000-50000 Miles
 • مه زن
 • دهۆک
$82

تويوتايارس ٢٠٠٨كيرتوماتيك

تويوتايارس ٢٠٠٨تلفوناخوداني(07502184655)

كيرتوماتيك 

تنئ ئيك قطعه به غ بى ليدان 

رقم نوي كريه ٢٠٠دولارغورامه يل 

لسه ر دئ لبه ر سعرئ ئينيه خار
ڕیکلامی هاوشێوە
کرولا 2013 سلفر امریکی
$135
کامری
$122
تۆیۆتا
$180
سەیارە یارس
$115
مه رزيه ٢٠١١ ناو سور
$185
تویوتاهەیلوکس
$210
تۆیۆتا
$109
تۆیۆتا
$355
تۆیۆتا
$162
تۆیۆتا
$230
مەرزیە
$135
تۆیۆتا
$265