به‌ شی جیاواکوردستان
$10
IQD180
كافة محافظات
IQD٢
HP Laptop 15-ce0xx
$950
بۆ فرۆشتن
$400
ماتۆرە
IQD260
پاسکیل
$90
nami pro
$400
جيهاز
$150
خەڵوزی سەنعەتی یان چینی/ خەڵوزی نێرگلە
IQD1000
ده زكاى سه روه ر
$.
دوشك
IQD٤٠
ماتؤر
$٤
هێلانەی باڵندە
IQD6000
پارچەی وەنەوشە بۆ فرۆشتن
$
ترا كتور
$45
كه وه نته ر
$400
بۆ فرۆشتن
$1000
کارگەی دەگا و پەنجەرە
$Call
جیھازی ڕاكردن
$300
OPPO
$225
مه سبه ح
IQD75000
تاقمی نوستن(چوار پارچە)
$
سیارەی منالان
IQD180