به‌ شی جیاواسلەیمانی و دەورۆبەری
مجەمیدە ی royal
IQD340000
سەلاجە ی concord
IQD130000
$2
IQD600
$400
$120
$190
سویچی ڕاوتەر
$17
ئایپاد پڕۆ 2 بۆ فرۆشتن
$350
$100
IQD۱۲۰
IQD200
سەیارەی شەحنی مناڵان
IQD120
هۆندا
$200
$10
ماتۆرە
IQD260
پاسکیل
$90
خەڵوزی سەنعەتی یان چینی/ خەڵوزی نێرگلە
IQD1000
هێلانەی باڵندە
IQD6000
پارچەی وەنەوشە بۆ فرۆشتن
$
ترا كتور
$45
بۆ فرۆشتن
$1000
جیھازی ڕاكردن
$300
مه سبه ح
IQD75000