به‌ شی جیاواسلێمانی
كورسي ناو سياره
IQD٣٥٠٠٠
كاميرا
IQD٤٠٠٠٠
Galaxy A3
IQD75000
PS 3
$١٠٠
ئیزوگامی ئیرانی، مارکه
IQD15000
سپليت
IQD..
ژوريي نوستن
$650
ژوريي نوستن
$550
سيم كارتيى كوره ك بى سنوربلاحدود
IQD4000
زۆپای نەوتی
IQD135
تابلؤ بؤ فرؤشتن
$8
toyota dyna
$95
K20PRO
$300
IQD40000
بۆیاخچی
$1
sumsung
IQD125000
ipon 11pro maxs 256GeGa
$13
کەوانتەر و تەباخ
IQD500
سیم کارت
$700
بةرگة دةرگاو
$٢٠
$7
IQD3500
ئیزۆگامی کانی ئاسکان
$4
ڪەرەڤانە
$23